Dirbame visose Baltijos šalyse Konsultuojame 24/7 (+370) 699 15651

Profesionali dezinsekcija visoje Lietuvoje

Dezinsekcijos specialistai atliekantys vabzdžių kontrolę Lietuvoje

Mūsų kvalifikuoti kenkėjų kontrolės specialistai teikia profesionalias dezinsekcijos paslaugas, padedančias kovoti su įvairių rūšių vabzdžiais. Atsižvelgiant į kliento individualią situaciją ir poreikius, siūlome saugius ir veiksmingus vabzdžių naikinimo ir prevencijos sprendimus.

PELIAS specialistai atlieka dezinsekciją (vabzdžių kontrolę), kurią sudaro priemonių kompleksas, apimantis profilaktiką, nariuotakojų stebėjimą, atbaidymą, naikinimą, naudojant specialius metodus ir priemones. Mūsų atliekama dezinsekcija yra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostatomis ir lydimaisiais teisės aktais.

Kenkėjų kontrolės sutartis ir paslaugų paketai

PELIAS teikia profesionalias kenkėjų kontrolės ir prevencijos paslaugas organizacijoms pagal ilgalaikes sutartis:

Minimali būtinoji apsauga

Labiausiai tinka privatiems gyventojams ir jų ūkiams, mažoms individualioms įmonėms, sezoninei veiklai

Padidinta apsauga sezono metu

Labiausiai tinka mažoms maisto gamybos įmonėms, ūkininkams ir ŽŪB, įvairioms gamybinėms, perdirbimo, aptarnavimo, pardavimo ir kt. įmonėms

100% apsauga

Labiausiai tinka maisto ir gamybos, pakavimo ir perdirbimo įmonėms, viešbučiams, restoranams, sandėliavimo ir logistikos įmonėms, ž. ūkio bendrovėms, švietimo, sveikatos ir socialinės priežiūros įstaigoms

PELIAS vabzdžių ir grūdinių kenkėjų kontrolės programa

Kontroliuodami vabzdžių plitimą įvairiuose verslo objektuose, taikome veiksmingą vabzdžių kontrolės programą. Mūsų teikiamos vabzdžių kontrolės programos tikslas yra apsaugoti maisto žaliavas ir produktus nuo skraidančių ir ropojančių vabzdžių, kurie gali užteršti gaminamus ir sandėliuojamus produktus arba platinti ligas ir jų sukėlėjus. Mūsų programos taikymo sritys yra įmonės teritorija, gamybinės, buitinės, pagalbinės patalpos ir sandėliai.

Vykdydami vabzdžių kontrolės programą mūsų specialistai:

 • Įvertina įmonių sanitarinę būklę;
 • Parengia RVASVT programą (Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų), kuri leidžia visapusiškai išnagrinėti ir įvertinti pavojaus ir rizikos veiksnius, susijusius su maisto produktų gamybos procesu, pakuotės ir taros laikymo sąlygomis, sandėliavimo ir transportavimo metu kylančiomis grėsmėmis;
 • Nustato ir įdiegia veiksmingas vabzdžių ir grūdų kenkėjų kontrolės priemones, naudodami pažangiausias technologijas, kurios užtikrina maksimalų rezultatą, užkertant kelią vabzdžių keliamai rizikai.

Vabzdžių kontrolės programos uždaviniai:

 1. Nustatyti vabzdžių užkrėstus plotus ir kenkėjų rūšį.
 2. Pateikti vabzdžių naikinimo ir apsisaugojimo nuo jų rekomendacijas.
 3. Pateikti pesticidų ir kontrolės priemonių naudojimo rekomendacijas.
 4. Vykdyti vabzdžių monitoringą.
 5. Vesti įmonėje kenkėjų stebėjimo ir kontrolės darbų atlikimo žurnalą.

Kreipkitės į PELIAS kenkėjų kontrolės tarnybą

Savo klientams garantuojame profesionalias paslaugas, inovatyvius sprendimus, pagrįstą kainos ir kokybės santykį, ilgalaikį, abipuse nauda paremtą, bendradarbiavimą.

Susisiekti dėl konsultacijos
DekoracijaDekoracija

Dezinsekcijos būdai

Šlapia dezinsekcija

Atliekant šlapią dezinsekciją insekticidas atskiedžiamas dideliu kiekiu vandens, pagaminamas darbinis mišinys, kuris, panaudojant purkštuvus, paskleidžiamas lašais didesniais kaip 100 mikronų, kurie tuoj pat nusėda ant paviršių. Purškimai atliekami rankiniais, nugariniais motoriniais purkštuvais.

PELIAS ekspertų siūloma šlapia dezinsekcija yra vienas iš efektyviausių, sandėlių apsaugos nuo vabzdžių būdų. Kaip atestuotas rūko generatorių gamintojų Curtis Dyna-Fog (JAV) atstovas Baltijos šalims, PELIAS sėkmingai naudoja rūko generatorius savo praktikoje kovojant su sandėliuojamų produktų kenkėjais.

Aerozolinė dezinsekcija

Aerozilinei dezinsekcijai yra naudojami rūko generatoriai, kuriais sudaromas šaltas emulsijos rūkas, nenaudojant vandens, kaip insekticido nešėjo. Generatoriai išskaido emulsiją į lašelius ir ventiliatorių pagalba paskleidžia ją rūko pavidalu tolygiai erdvėje. Lašeliai su oru patenka į sunkiai prieinamas vietas ir sunaikina visus skraidančius ir ropojančius kenkėjus.

Mūsų siūloma aerozolinė dezinfekcija labiausiai tinka saugyklų ir gamybinių padalinių apsaugai. Priklausomai nuo situacijos, įvairiuose pramoniniuose pastatuose, sandėliuose, saugyklose, gamyklose, restoranuose, parduotuvėse, biuruose bei gyvenamosiose vietose, vabzdžių naikinimui gali būti taikoma vienkartinė arba periodinė dezinsekcija.

Kenkėjų kontrolės specialistų atliekama dezinsekcija cheminiu būdu

PELIAS vykdo šių tipų dezinsekcijos darbus:

Vienkartinė dezinsekcija

Leidžia greitai ir veiksmingai išnaikinti vabzdžius visų kategorijų objektuose.

Periodinė (reguliari) dezinsekcija

Leidžia laiku pastebėti pirmuosius užkrėtimo požymius ir imtis veiksmingų prevencinių priemonių.

Kompleksinės dezinfekcijos ir deratizacijos paslaugos

Leidžia išlaikyti sanitarinę epidemiologinę saugą, užtikrinti vabzdžių pašalinimą ir išvengti graužikų daromos žalos.

Skambinkite telefonu (+370) 699 15651 arba užpildykite

Užklausos formą

Dezinsekcijos priemonės

Mūsų specialistų vykdoma vabzdžių kontrolės programa susideda iš prevencinių ir cheminių bei mechaninių naikinimo priemonių.

PELIAS vykdoma dezinsekcija taikant prevencines ir profilaktines priemones, neleidžiant vabzdžiams įsikurti patalpose

Naikinimo priemonės

Skirtos vabzdžių naikinimui, naudojant cheminius ir mechaninius metodus. Kenkėjų populiacijos mažinimui, naudojamos veiksmingos cheminės medžiagos. Taip pat taikomos mechaninės priemonės, tokios kaip monitoringo dėžutės, insekticidinės vabzdžių gaudymo lempos su lipniu ekranu arba elektra mušančios gaudymo lempos bei lipnios priemonės.

Prevencinės ir profilaktinės priemonės

Sanitarinės techninės priemonės, neleidžiančios vabzdžiams patekti ir įsikurti patalpose. Naudojant prevencines priemones, sudaromos vabzdžiams nepalankios buvimo ir dauginimosi sąlygos, taip užkertant kelią jų patekimui į patalpas.

PELIAS vykdomas dezinsekcija taikant vabzdžių naikinimo priemones, naudojant cheminius ir mechaninius metodus

Siekiant užkirsti kelią skraidantiems ir ropojantiems vabzdžiams jūsų aplinkoje, rinkitės profesionalius PELIAS specialistus, kurie pritaikys tinkamiausią, kovos su kenkėjais, metodą ir efektyviausias priemones.

Prevencinės dezinsekcijos paslaugos

Prevencinės (profilaktinės) dezinsekcijos paslaugos teikiamos laikantis saugos ir sveikatos reikalavimų, atsižvelgiant į apruošiamo objekto ypatumus, mikroorganizmų biologines savybes, cheminių medžiagų ir preparatų savybes, toksiškumą bei darbo sąlygas.

Profesionali sanitarinės būklės kontrolė, pastatų, įrengimų, produkcijos apsauga ir monitoringas garantuoja maksimalų efektą ir ilgalaikę apsaugą.

Taikant prevencines dezinsekcijos priemones labai svarbu švara, teisingas maisto produktų ir atliekų laikymas, patalpų, durų, dangčių sandarumas. Todėl įmonėse turi veikti efektyvios patalpų valymo ir atliekų surinkimo sistemos. Nei viduje, nei aplinkoje neturi būti kaupiamos atliekos, įmonėje turi būti įdiegta FIFO (first in-first out) sistema.

Didesnį dėmesį reikia skirti paukščių kontrolei – dažnai vabzdžiai įsikuria paukščių lizduose, esančiuose ant gamybinių pastatų, arti langų ar ventiliacijos angų. Todėl pastatus būtina sandarinti, montuojant vabzdžių sulaikymui skirtus tinklelius, vėjo užuolaidas, grindyse užsandarinant visus plyšius. Turite supažindinti įmonių darbuotojus su vabzdžių keliama rizika gaminamo ar sandėliuojamo produkto saugai.

Jei ieškote profesionalų, kurie užtikrins patikimą apsaugą nuo vabzdžių ir kitų kenkėjų, susisiekite su PELIAS kenkėjų kontrolės specialistais. Esame pasiruošę, suteikti jums visą reikiamą informaciją apie tinkamiausias dezinsekcijos paslaugas.

Profilaktinės dezinsekcijos etapai:

 1. Objekto vidaus ir išorės apžiūra, jo sanitarinės techninės būklės įvertinimas
 2. Vabzdžių rūšies, jų gyvenamųjų vietų ir migracijos kelių nustatymas
 3. Objekto užkrėstumo vabzdžiais lygio įvertinimas
 4. Vabzdžių kontrolės priemonių bei metodų parinkimas ir panaudojimas
 5. Atliekamų darbų kokybės ir efektyvumo įvertinimas, tolesnis stebėjimas
 6. Rekomendacijų dėl profilaktinių priemonių, būtinų ateityje apsaugoti objektą nuo vabzdžių pateikimas

Dezinsekcijos metodai

Vienas pagrindinių PELIAS specialistų uždavinių – pasiekti maksimalų rezultatą, naikinant visų rūšių vabzdžius, tiek patalpose, tiek gretimose teritorijose. Tam taikome cheminius, mechaninius, terminį ir biologinį metodus.

Cheminis dezinsekcijos metodas

Vienas pažangiausių ir dažnai taikomų vabzdžių naikinimo metodų, naudojant insekticidus ir rodenticidus. Cheminių preparatų naudojimas atliekant dezinsekcijos paslaugas reikalauja ypatingo atsargumo, žinių ir darbuotojų profesionalumo, kadangi insekticidų pasiūla yra labai ribota, o vabzdžiai įgyja atsparumą cheminiams preparatams dėl neprofesionalaus jų naudojimo.

Mechaninis dezinsekcijos metodas

Vabzdžių gaudymo metodas, naudojant insekticidines skraidančių vabzdžių gaudymo lempas su lipniais ekranais, elektra mušančius tinklelius. Gaudyklių su lipniomis lentelėmis naudojimas padeda nustatyti ropojančių vabzdžių rūšį, jų atsiradimo aplinkybes bei leidžia imtis ankstyvų naikinimo veiksmų, taip užkertant kelią šių vabzdžių išplitimui patalpose.

Terminis dezinsekcijos metodas

Vabzdžių naikinimo metodas aukšta temperatūra. Specialiais elektriniais kaitinimo aparatais temperatūrą pakėlus iki +55oC, žūsta vabzdžiai ir jų lervos.

Biologinis dezinsekcijos metodas

Netoksinis vabzdžių naikinimo metodas, naudojant natūralius priešus, biologinius insekticidus ir lervicidus, terminį apdorojimą karščiu, įvairias lipnias monitoringo priemonės.

Kiekvienas dezinsekcijos metodas yra naudingas, tačiau jų veiksmingumas, naikinant skraidančius ir ropojančius vabzdžius, priklauso nuo individualios situacijos ir turi būti taikomas atsižvelgiant į vabzdžių rūšį, paplitimą ir užkrėtimo lygį. Tinkamiausią metodą geriausiai parenka vabzdžių kontrolės specialistai, kurie detaliai įvertina patalpų būklę ir kilusią grėsmę jūsų verslui.

Susisiekti
PELIAS pasirinko:
daugiau nei tūkstantis

žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų

didžiausios Lietuvoje maisto produktų gamybos ir konditerijos bendrovės

pirmaujančių Lietuvos aukštųjų mokyklų

Rinkitės dezinsekciją iš patikimų vabzdžių kontrolės specialistų

Daugiau nei 15 metų, PELIAS kenkėjų kontrolės ekspertai siūlo visų rūšių vabzdžių naikinimo paslaugas bei efektyvius sprendimus, įvairaus profilio įmonėms.

Mes turime reikiamas žinias, patirtį ir modernią įrangą, kad galėtume atlikti bet kokio masto ir sudėtingumo vabzdžių naikinimą. Laikydamiesi aukščiausių standartų, teikiame tik kokybiškas dezinsekcijos paslaugas ir užtikriname visišką saugumą nuo vabzdžių.

PELIAS kvalifikuoti specialistai yra gerai žinomi kaip aukštos reputacijos, patikimi partneriai dažnai viršijantys klientų lūkesčius, sprendžiant kenkėjų kontrolės problemas visoje Lietuvoje.

Mūsų specialistai visada pasiruošę jums padėti, pritaikydami individualią vabzdžių naikinimo programą, atsižvelgiant į jūsų situaciją. Dėl nemokamos konsultacijos kreipkitės telefonu (+370) 699 15651 arba užpildydami užklausos formą.

PELIAS kenkėjų kontrolės ekspertai teikiantys visų rūšių vabzdžių naikinimo paslaugas Lietuvoje
Klientai

Klientų atsiliepimai

Rinkitės patikimą kenkėjų kontrolės partnerį

PELIAS ekspertų ilgametė patirtis, moderni įranga ir taikomi veiksmingi metodai užtikrina operatyvų, visų kenkėjų keliamų problemų, sprendimą bei garantuoja saugią jūsų verslo ir namų aplinką. Susisiekite dėl nemokamos pirminės konsultacijos.

Susisiekti
DekoracijaDekoracija

Jūsų prekių krepšelis tuščias

Žiūrėti visą inventorių