Dirbame visose Baltijos šalyse Konsultuojame 24/7 (+370) 699 15651

Profesionalios fumigacijos paslaugos visoje Lietuvoje

Sandėliuojamų grūdų ir jų produktų apsauga taikant fumigaciją

Mūsų ekspertų atliekamos krovinių, konteinerių, saugyklų ir laivo triumų fumigacijos paslaugos efektyviai ir saugiai sunaikina kenkėjus, prevenciškai apsaugo produktus bei garantuoja importuojančios šalies fitosanitarinių ir karantino reikalavimų vykdymą. PELIAS yra vienintelė organizacija Lietuvoje sertifikuota pagal tarptautinius IMFO fumigacijos standartus ir akredituota kaip Gafta Approved Fumigator narė.

Teikiame pilną jūrinės fumigacijos paslaugų paketą: fumigantų įterpimą pakrovimo uoste, efektyvumo kontrolę plaukiant ir krovinio vėdinimą (Port-to-port service) beveik visuose pasaulio uostuose. Taip pat išduodame fumigacijos, “Gas-free” sertifikatus ir kitus procedūras patvirtinančius dokumentus.

PELIAS ekspertai kasmet fumiguoja:
virš milijono tonų

Lietuvoje užaugintų grūdinių kultūrų

virš 80 procentų

visų Baltijos šalyse fumiguojamų jūrinių konteinerių

virš pusantro šimto tūkstančių kubinių metrų

maistinės produkcijos, eksportuojamos į daugiau kaip 40 pasaulio šalių

Fumigacija fosfino dujomis

PELIAS vykdoma fumigacija, naudojant fosfino dujas – tai vienas efektyviausių būdų kenkėjams naikinti, nedarant žalos produktui ir aplinkai. Dujos suyra, todėl neturi įtakos produktų išvaizdai, skoniui ar kvapui. Jos taip pat nesukelia alerginių reakcijų ir nepažeidžia apdorojamų objektų paviršių.

Fumigacija yra toksiškų dujų įvedimas į pastato, grūdų elevatoriaus, konteinerio, vagono ar kitą erdvę didele koncentracija, kad dujos užpildytų visus plotus ir sąlygotų kenkėjų mirtį. Fumigantas yra chemikalas, kuris esant atitinkamai temperatūrai ir drėgmei, virsta reikalingos koncentracijos dujomis ir tampa mirtinu nuodu kenkėjams. Fumigacijos procedūra reikalauja specifinių žinių, priemonių ir įrangos, todėl gali būti atliekama tik licencijuotų specialistų.

Fumigacija nuo kitų dezinfekcijos būdų skiriasi tuo, kad fumigantas veikia objektą dujomis, kurios pasiskirsto tolygiai ir leidžia pasiekti 100% efektyvumą.

PELIAS turi ilgametę patirtį, atliekant fumigaciją fosfino (PH3) dujomis, įvairiuose verslo sektoriuose užtikrinant greitus ir veiksmingus kovos su kenkėjais rezultatus.

Mūsų specialistai teikia profesionalias fumigacijos paslaugas apsaugoti:

 • grūdus ir jų produktus
 • sandėlius, grūdų laikymo ir kitas saugyklas
 • maisto ir ne maisto produktus
 • jūrinius konteinerius
 • laivus ir jų triumus
 • medieną ir jos gaminius

Mūsų ekspertų atliekama fumigacija apsaugo ūkininkus, produktų platintojus, importuotojus ir eksportuotojus nuo kenksmingų vabzdžių ir patogeninių mikroorganizmų daromų nuostolių, laikantis aukščiausių saugumo ir atitikties standartų bei tarptautinių fumigacijos taisyklių.

Fumigacija fosvino dujomis laive

Kreipkitės į PELIAS kenkėjų kontrolės tarnybą

Savo klientams garantuojame profesionalias paslaugas, inovatyvius sprendimus, pagrįstą kainos ir kokybės santykį, ilgalaikį, abipuse nauda paremtą, bendradarbiavimą.

Susisiekti dėl konsultacijos
DekoracijaDekoracija

Grūdų ir jų produktų fumigacija

Grūdinių kultūrų fumigacija yra vienas iš dažniausiai taikomų būdų, norint išsaugoti grūdų ir jų produktų kokybę nuo kenkėjų daromos žalos. PELIAS ekspertai fumigacijos paslaugas atlieka profilaktiškai krovimo/perkrovimo į saugyklas metu, netrukus po grūdų iškrovimo sandėliavimo vietoje arba esant pirmiesiems produktų užkrėtimo požymiams, taip pat grūdų transportavimo metu laivuose, konteineriuose ir vagonuose.

Sandėliuojamų ir transportuojamų grūdų ir jų produktų fumigavimas

Grūdų ir jų produktų fumigacijos paslaugas atliekame:

 • naudojant dujų recirkuliacijos sistemą
 • įterpiant fumigantus (krovimo į saugyklą metu)
 • naudojant zondus

PELIAS yra Grūdų ir pašarų prekybos asociacijos Gafta nariai ir licencijuoti fumigatoriai, pirmieji Baltijos šalyse įsipareigoję laikytis geriausios praktikos kodekso reikalavimų, teikiant fumigacijos paslaugas tarptautinei prekybai žemės ūkio produktais.

Fumigacija naudojant dujų recirkuliaciją

Fumigacija recirkuliacijos metodu yra greičiausias ir efektyviausias sandėliuojamų grūdų apruošimo metodas, padedantis išvengti brangios produktų perpylimo procedūros.

Bokšto talpoje per visą jos aukštį iš anksto sudedami perforuoti antistatiniai vamzdžiai, kuriais, pripildžius bokštą produktais, paskleidžiamos fosfino dujos. Toks dujų pripildymo būdas garantuoja greitą ir tolygų oro bei dujų mišinio pasiskirstymą visuose sandėliuojamų produktų sluoksniuose bei ženkliai padidina fumigacijos efektyvumą.

PELIAS ekspertai recirkuliacijos sistemą fumigacijai naudoja ne tik laivų triumuose transportavimo jūra atvejais, bet siloso bokštuose bei sandėliuose, norint paspartinti fumigacijos procesą.

Fumigacija įterpiant tabletes

Fumigacija naudojant zondus

Sandėlių ir aruodų fumigacija

Siekiant išlaikyti aukščiausią žemės ūkio produkcijos kokybę ir, kiek įmanoma, sumažinti nuostolius, reikia tinkamai paruošti saugyklas grūdų ir jų produktų sandėliavimui. Šiam tikslui pasiekti PELIAS specialistai atlieka tuščių sandėlių, aruodų ir kitų saugyklų fumigaciją.

Grūdų saugojimo bokštai

Sandėlių, aruodų, elevatorių ir kitų saugojimo patalpų fumigaciją atliekame naudodami fumigantus, insekticidus ir specialią įrangą. Fumigacija laikoma vienu iš efektyviausių ir universaliausių saugyklų dezinsekcijos būdų – patalpų apdorojimas fosfino dujomis leidžia užpildyti visą erdvę, įskaitant sunkiai pasiekiamas vietas, patikimai sunaikinant vabzdžius, graužikus ir mikroorganizmus.

Sandėlių ir aruodų fumigaciją paprastai atliekame prieš užpildant saugyklą arba esant sandėliuojamų produktų užkrėtimui:

 • Prevencinė tuščių saugyklų fumigacija leidžia išvengti nepageidaujamų organizmų atsiradimo, užkerta kelią vabzdžiams ir graužikams patekti į sandėlius ir prevenciškai apsaugo produktus.
 • Užpildytų saugyklų fumigacija patikimai pašalina visus kenkėjus, veikiant per jų kvėpavimo organus, ir nepakenkia fumiguojamų produktų kokybei.

Produktų fumigacija

Importuojamų ir eksportuojamų produktų apsaugai bei jų užkrėtimo rizikos sumažinimui, atliekame fumigaciją maisto ir pašarų perdirbimo gamyklose bei sandėliuose, jūriniuose konteineriuose ir geležinkelio vagonuose.

Paprastai fumiguojame tokius produktus kaip:

 • Sausi vaisiai
 • Ryžiai
 • Grūdai
 • Kviečiai
 • Kavos ir kakavos pupelės
 • Kukurūzai
 • Riešutai
 • Gyvūnų pašarai
 • Mediena
 • Džiovinti augalai ir gėlės
 • Odos gaminiai
 • Tabakas
 • Popierius
 • Medvilnė
 • Vilna
 • Drabužiai

Mūsų kvalifikuoti technikai turi ilgametę patirtį fumiguojant įvairių tipų produktus ir yra pasirengę greitai bei profesionaliai atlikti bet kokios apimties fumigacijos darbus. Turime galimybę fumiguoti tiek fasuotus, tiek ir palaidus produktus.

Konteinerių fumigacija

Gabenant eksporto ir importo prekes, dažniausiai naudojami metaliniai jūriniai konteineriai, kurie yra praktiškas ir patogus prekių laikymo ir transportavimo būdas. PELIAS yra konteinerių fumigacijos lyderiai – mūsų specialistai apdoroja daugiau nei 80 proc. visų Baltijos šalyse fumiguojamų konteinerių.

Krovinio fumigacija uoste

Konteinerių fumigaciją vykdome eksporto vietoje, tranzito metu arba, kai prekės importuojamos į Lietuvą.

Konteineriams, kurie fumigacijos proceso metu lieka stacionarūs, pirmiausiai atliekame inspekciją ir sandarumo testą. Jei konteineris išlieka sandarus, jis gali būti fumiguojamas neuždengtas. Tuo atveju, kai slėgio matavimo testo atlikti negalima, arba jei konteineris nėra sandarus, jis turi būti fumiguojamas uždengtas dujoms nepralaidžiu brezentu.

Konteineriams, kurių kroviniai fumiguojami laivui plaukiant, procesas pradedamas pakrovimo uoste, kur dujomis užpildytas konteineris nedelsiant uždaromas ir paženklinamas įspėjamaisiais ženklais pagal Tarptautinius Jūros laivybos reikalavimus. Konteinerių ventiliavimą ir fumigacijos chemikalų likučių pašalinamą atliekame iškrovimo uoste. Priklausydami IMFO asociacijai, PELIAS specialistai laikosi griežčiausių laivybos fumigacijos reikalavimų ir gali užtikrinti fumigacijos tranzite efektyvumą beveik visame pasaulyje.

Konteinerių fumigacija yra būtina, siekiant:

 • išsaugoti krovinio vertę transportavimo metu. Fumigacija užtikrina gabenamo krovinio apsaugą nuo pavojingų graužikų ir vabzdžių, galinčių padaryti nepataisomą žalą jo vertei.
 • sumažinti karantininių kenkėjų patekimo į šalį riziką. Be kenkėjų kontrolės, konteinerių fumigacijos procedūra yra privaloma pagal nacionalinius ir tarptautinius prekių tranzitą reglamentuojančius įstatymus.

Mūsų kenkėjų kontrolės specialistai teikia konteinerių fumigacijos paslaugas pilniems ir daliniams kroviniais. Pirmuoju atveju, dujomis yra užpildomas visas konteineris, antruoju – produktai fumiguojami atskirai, po dujoms nepralaidžia danga. Tuo atveju, kai konteineriuose buvo laikomos kenkėjais užkrėstos prekės, prieš juos pakraunant, atliekame būtinąją ar prevencinę tuščių konteinerių dezinfekciją ir dezinfekciją.

Laivų fumigacija ir krovinių fumigavimas laivuose

Mūsų kvalifikuota ekspertų komanda vykdo laivų triumų ir jūra transportuojamų krovinių fumigaciją, užtikrinančią visapusišką apsaugą nuo kenkėjų. Būdami Tarptautinės jūrų laivybos fumigacijos asociacijos (IMFO) nariais, teikiame pilną jūrinės fumigacijos paslaugų paketą – pakrovimo uoste, tranzito metu ir iškrovimo uoste – ir sudarome klientams galimybę naudotis mūsų ekspertų technine kompetencija beveik visuose pasaulio uostuose.

Laivų fumigacija ir krovinių fumigavimas laivuose

PELIAS specialistai griežtai laikosi Tarptautinės jūrų laivybos asociacijos (IMO) saugumo priemonių bei Gafta ir IMFO fumigacijos standartų. Be to, mes laikomės visų nacionalinių ir tarptautinių taisyklių bei nuostatų, reglamentuojančių fumigacijos ir ventiliavimo paslaugas uostuose.

Fumigacija laivuose gali būti atliekama prieš pakraunant krovinį ir po jo pakrovimo, tačiau dažniausiai klientai pirmenybę teikia tranzitu vykstančiam fumigavimui, nes tai sutrumpina laiką uoste.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos uostuose atliekame:

 • Tuščių laivo triumų dezinsekciją ir fumigaciją
 • Krovinio fumigaciją laivo triumuose
 • Fumigaciją tranzito metu (angl. port-to-port services)

PELIAS komanda visada pasiruošusi atlikti profesionalią fumigaciją visuose Baltijos šalių uostuose: Klaipėdoje, Rygoje, Liepojoje, Ventspilyje, Taline, Pernu, Mugoje ir Silamejėje. Atlikę procedūrą, išduodame fumigacijos sertifikatą ir kitus reikalingus dokumentus, kurie užtikrina sklandų krovinio judėjimą.

Fumigacija laivo triumuose tranzito metu

Siekiant sutrumpinti laivo prastovų laiką uoste, atliekame fumigaciją laivo triumuose tranzito metu. Procesas pradedamas pakrovimo uoste, tęsiamas laivui plaukiant ir baigiamas ventiliavimu iškrovimo uoste.

Fumigacija laivo triumuose tranzito metu

PELIAS ekspertai dirba griežtai vadovaudamiesi Tarptautinės jūrų laivybos asociacijos (IMO) rekomendacijomis ir dar griežtesniais savo darbuotojams keliamais saugumo reikalavimais, valdant aukštos rizikos situacijas. Mes užtikriname, kad krovinys, fumiguotas Baltijos šalių uoste, pasieks gavėjo uostą be kenkėjų ir pavojingų dujų likučių.

Puikiai išmanydami kenkėjų biologiją, fumigantų naudojimo metodikas, taikydami recirkuliacijos sistemą ir bendradarbiaudami su tarptautinės jūrų laivybos asociacijos nariais, galime:

 • pasitikti krovinius beveik visuose pasaulio uostose
 • kontroliuoti fumigacijos procesą nuo pakrovimo iki iškrovimo uosto
 • garantuoti fumigacijos efektyvumą

PELIAS specialistai išduoda fumigacijos sertifikatus ir kitus reikalingus dokumentus (laivo tinkamumui fumigacijai ataskaitą, fumigacijos planą, saugumo rekomendacijas, skubios pagalbos procedūras), kad prekės judėtų logistikos grandine be sutrikimų.

Laivams atvykstantiems į Baltijos šalis, kurie buvo fumiguojami tranzito metu, atliekame saugią ventiliaciją, pavojingų dujų pašalinimą ir kontrolę.

Medienos ir medienos gaminių fumigacija

Medienos fumigacija yra vienas efektyviausių būdų, padedančių kovoti su medžio kenkėjais. Fosfino dujos pasiekia kenkėjus atokiausiose vietose ir sunaikina juos visose vystymosi stadijose.

Medienos produkcija paruosta apdirbimui naudojant fumigaciją

PELIAS fumigacijos ekspertai dažniausiai atlieka prevencinį arba pažeistos medienos fumigavimą bei medinių pakuočių fumigavimą nuo grybelių, pelėsių ir kenkėjų. Kokybiškai atliktos paslaugos užtikrina visapusišką apsaugą mūsų klientams, vykdantiems medienos ir jos gaminių gamybos bei prekybos verslą, ir privatiems asmenims.

PELIAS specialistai dažniausiai fumiguoja medieną, skirtą:

 • medinių/rąstinių namų statybai ir statybinių konstrukcijų elementų gamybai. Be išankstinio apdirbimo mediena tampa ne tik nepatraukli išvaizda, bet ir praranda pagrindines savybes: tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Be to, medienos kenkėjų veikla sąlygoja puvimo procesus.
 • pastatų vidaus ir išorės apdailai. Prieš fumiguojant medinius objektus, mūsų specialistai pirmiausiai atlieka išsamią objekto inspekciją, vėliau pastatas yra užsandarinamas specialia plėvele, o po fumigacijos gerai išvėdinamas.
 • prekių pakavimui ir transportavimui. Daugelyje šalių galioja reikalavimas fumiguoti arba karščiu apdoroti paletes ir kitas medžio pakuotes. Atlikę fumigaciją, išduodame procedūrą patvirtinantį sertifikatą, kuris dažnai reikalingas eksportuojant prekes.
Pavojingų dujų koncentracijos matavimas ir ventiliacija

Mūsų specialistai užtikrina krovinio saugumą, saugią darbo aplinką aptarnaujančiam personalui, padeda jums išvengti prastovų ir papildomų išlaidų.

Būdami Tarptautinės jūrų laivybos fumigacijos asociacijos nariais, galime garantuoti laivo pasitikimą, dujų koncentracijos lygio matavimą ir krovinio ventiliavimą daugelyje pasaulio uostų.

Pavojingų dujų koncentracijos matavimas ir ventiliacija

Pavojingų medžiagų ir deguonies koncentracijos matavimas ir, jei reikalinga, papildomas vėdinimas yra esminis reikalavimas visiems gabenamiems kroviniams ar prekėms, laikomiems uždarose patalpose. PELIAS ekspertai užtikrina, kad dujų koncentracija kroviniuose atitiktų tarptautines taisykles ir juos aptarnaujantiems darbuotojams būtų saugu vykdyti savo pareigas.

Jei patikros metu nustatoma, kad talpykloje yra kenksmingų dujų, mūsų specialistai parenka efektyviausią ventiliavimo būdą ir atlieka kruopščią vėdinimo procedūrą. Mes esame kvalifikuoti tinkamai ventiliuoti jūrinius konteinerius, laivų triumus ir kitas patalpas. Įvykdžius visus saugos reikalavimus, išduodame “Gas-free” sertifikatą, kuris patvirtina, kad aplinka yra saugi ir galima pradėti iškrovimo darbus.

Patikėkite fumigacijos sprendimus PELIAS ekspertams

Kvalifikuoti, ilgametę darbo patirtį turintys PELIAS profesionalai, laikydamiesi aukščiausių saugumo reikalavimų ir geriausių praktikų, teikia pilną fumigacijos paslaugų paketą, garantuojantį efektyvų kenkėjų naikinimą bei krovinio atitiktį vietiniams ir tarptautiniams sanitariniams reikalavimams.

Atsižvelgę į kliento poreikius, produkto užkrėstumo lygį, sandėliavimo ir krovimo vietą, atlikimo laiką bei kitus fumigacijai svarbius faktorius, pasiūlysime tinkamiausią kenkėjų kontrolės sprendimą jūsų importuojamiems ir eksportuojamiems produktams, siekiant išlaikyti aukščiausią kokybę bei išvengti nuostolių.

Mūsų specialistai yra pasiruošę suteikti jums visą reikiamą informaciją apie fumigacijos paslaugas. Susisiekite su mumis dėl nemokamos konsultacijos telefonu (+370) 699 15651 ar užpildydami kontaktų formą.

PELIAS kenkėjų kontrolės ekspertai teikiantys visų rūšių graužikų naikinimo paslaugas Lietuvoje
Klientai

Klientų atsiliepimai

Rinkitės patikimą kenkėjų kontrolės partnerį

PELIAS ekspertų ilgametė patirtis, moderni įranga ir taikomi veiksmingi metodai užtikrina operatyvų, visų kenkėjų keliamų problemų, sprendimą bei garantuoja saugią jūsų verslo ir namų aplinką. Susisiekite dėl nemokamos pirminės konsultacijos.

Susisiekti
DekoracijaDekoracija

Jūsų prekių krepšelis tuščias

Žiūrėti visą inventorių