Dirbame visose Baltijos šalyse Konsultuojame 24/7 (+370) 699 15651

Kenkėjų kontrolė maisto pramonės sektoriuje visoje Lietuvoje

PELIAS kenkėjų kontrolės paslaugos maisto pramonės sektoriuje

Maisto produktai ir jų žaliavos turi būti apsaugoti visuose gamybos, tvarkymo ir realizavimo etapuose. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas bei kiti teisės aktai įpareigoja maisto pramonės įmones tvarkyti maistą ir užtikrinti jo saugumą, taikant RVASVT sistemos principus. Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“ nustato maisto saugos užtikrinimo bei RVASVT sistemos reikalavimus, kurių viena sudėtinių dalių yra graužikų ir kitų kenkėjų kontrolė.

PELIAS ekspertų komanda supranta maisto pramonės subjektų iššūkius ir visada pasiruošusi padėti apsaugoti jūsų produkciją, objektus ir reputaciją. Mūsų teikiami efektyvūs ir progresyvūs sprendimai kenkėjų valdymui bei higienos standartams užtikrina, kad jūsų vykdoma veikla atitiktų taikomus standartus ir maisto saugos reikalavimus.

Patikėkite savo kenkėjų naikinimo problemas PELIAS profesionalams

Teikiame visas kenkėjų kontrolės paslaugas, laikantis valstybinės kontrolės institucijų patvirtintų reikalavimų ir rekomendacijų.

Užtikriname BRC, IFS, ISO 22000 ir kitų saugos bei kokybės standartų ir reikalavimų vykdymą, padedame pasiruošti auditui.

Rengiame, diegiame ir prižiūrime RVASVT projektus, laikydamiesi galiojančių standartų, metodų ir teisinių normų.

Dalyvaujame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdomuose patikrinimuose ir padedame pašalinti nustatytus pažeidimus.

Padedame įgyvendinti maisto prekių atitikties reikalavimus eksportui pagal nustatytus užsienio valstybių institucijų ir partnerių reikalavimus.

Vykdome nuolatinį ar periodinį monitoringą ir pritaikome tikslingas profilaktikos priemones, kurios padeda išvengti kenkėjų keliamų problemų ateityje.

Vykdome vidinius personalo mokymus, padedančius keisti darbuotojų požiūrį į maisto saugą ir kenkėjų kontrolės prevenciją.

Mumis pasitiki

mondelez international logo
fasma logo
imlitex logo
jonavos grudai
granini logo
dese logo
paka logo
biosyyd logo
domino logo
mondelez international logo
fasma logo
imlitex logo
jonavos grudai
granini logo
dese logo
paka logo
biosyyd logo
domino logo
mondelez international logo
fasma logo
imlitex logo
jonavos grudai
granini logo
dese logo
paka logo
biosyyd logo
domino logo

Kenkėjų kontrolės paslaugos maisto pramonei

PELIAS ekspertai, pasitelkdami ilgametę darbuotojų patirtį ir tarptautinę praktiką, teikia profesionalias kenkėjų kontrolės paslaugas, padedančias užtikrinti aukščiausius ir tarptautinį lygį atitinkančius higienos standartus, visoms maisto gamybos, tvarkymo ir prekybos įmonėms.

Deratizacija (graužikų kontrolė)

Deratizacija

Deratizacija

Graužikų kontrolei taikome priemonių kompleksą, apimantį stebėjimą, atbaidymą, naikinimą, naudojant efektyvius ir saugius metodus bei priemones.

Dezinsekcija (vabzdžių kontrolė)

Dezinfekcija (pelėsių ir mikroorganizmų kontrolė)

Laukinių paukščių kontrolė

Sandėliuojamų produktų apsauga

Fumigacija

Terminis apdorojimas karščiu

Vakuuminė pakuotė „vQm“

RVASVT programos ruošimas

Deratizacija

Maisto saugos užtikrinimo standartai

Maisto sauga – tai reglamentų, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų maisto gamybos ir jo tvarkymo reikalavimų visuma, kuri privalo užtikrinti, kad maistas, jei ruošiamas ir vartojamas teisingai, nesukels grėsmės vartotojų sveikatai.

Maisto saugos ir kokybės užtikrinimo atsakomybė tenka įmonėms; kontrolę ir priežiūrą Lietuvoje vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Visapusis ir aktyvus maisto saugos valdymas yra labai svarbus visiems maisto grandinės dalyviams: gamintojams ir perdirbėjams, įskaitant gyvulių ir grūdų augintojus, sandėliavimo ir transportavimo paslaugų tiekėjams, mažmenininkams, maitinimo įstaigų savininkams ir kitiems.

Maisto saugą ir kokybę tarptautiniu mastu garantuoja maisto saugos vadybos standartai. Standartų ir reglamentų kiekis nuolat didėja, jie tampa griežtesni ir sudėtingesni. Nėra vienintelio maisto saugos standarto, kurį pripažintų visame pasaulyje. Nors visų maisto saugos užtikrinimo priemonių tikslas yra panašus, skirtingose šalyse plėtojamas verslas reikalauja skirtingų maisto saugos ir kokybės užtikrinimo priemonių, todėl verslui dažnai tenka veiklą sertifikuoti pagal kelias užtikrinimo priemones.

Siekiant įrodyti, kad įmonėje laikomasi aukščiausios maisto saugos kultūros dažniausiai renkamasi RVASVT, IFS, BRC ir ISO 22000 standartus.

RVASVT sistema

Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų sistema (angl. HACCP) apima efektyvias ir racionalias priemones, įgalinančias užtikrinti maisto saugą visoje grandinėje – „nuo lauko iki stalo“.

Tai kompleksinė maisto saugos užtikrinimo sistema, nustatanti sistemingą metodiką, kuri yra reikalinga su maistu susijusių procesų analizei, galimų grėsmių identifikavimui bei kritinių kontrolės ribų nustatymui, kuriomis sutrukdomas nesaugių produktų patekimas į rinką. Nuo 2006 m. maisto produktai, kurie parduodami Europos Sąjungoje, turi būti prižiūrimi pagal RVASVT sistemą, o tai reiškia, kad ši sistema yra privaloma maisto perdirbėjams bei gamintojams, kurie prekiauja ES šalyse.

Įdiegus RVASVT sistemą, įmonėje pasikeičia kontrolės pobūdis: pereinama nuo pagaminto produkto kontrolės prie prevencinės kontrolės. Tai leidžia ne tik sumažinti išlaidas bei laiką galutinės produkcijos tikrinimui, bet ir panaudoti efektyvesnius metodus, užtikrinančius maisto saugą, teisingą ženklinimą bei atitiktį rinkos keliamiems reikalavimams.

PELIAS specialistai rengia, diegia ir prižiūri RVASVT kenkėjų kontrolės programas, laikydamiesi galiojančių standartų, metodų ir teisinių normų.

IFS – tarptautinis maisto standartas

BRC – visuotinis maisto saugos standartas

BRC reikalavimai kenkėjų kontrolei

ISO 22000 – maisto saugos vadybos sistema

Sumontuoti spygliai eliminuoti laukinių paukščių tūpimo ir perėjimo vietas ant stogo atbrailos

Kreipkitės į PELIAS kenkėjų kontrolės tarnybą

Savo klientams garantuojame profesionalias paslaugas, inovatyvius sprendimus, pagrįstą kainos ir kokybės santykį, ilgalaikį, abipuse nauda paremtą, bendradarbiavimą.

Susisiekti dėl konsultacijos
DekoracijaDekoracija

Ilgalaikės partnerystės nauda verslui

PELIAS saugo jūsų verslą nuo kenkėjų daromos žalos, papildomų kaštų, padeda taupyti laiką ir sumažinti neigiamą poveikį žmogui ir aplinkai.

Apsaugome produkciją ir įmonės reputaciją

Mūsų kenkėjų valdymo programa užtikrina ilgalaikę žaliavų ir produktų apsaugą bei saugo organizacijos įvaizdį.

Saugome jūsų darbuotojų ir klientų sveikatą

Užtikriname saugią ir nekenksmingą darbo aplinką, skatiname personalo socialinę atsakomybę ir prevencinių priemonių taikymą.

Garantuojame atitikimą griežtiems audito standartams

Taikydami veiksmingą prevencinę kenkėjų valdymo programą, užtikriname BRC, IFS, ISO 22000 ir kitų saugos ir kokybės standartų reikalavimų vykdymą; padedame pasiruošti auditui.

Užtikriname verslo veiklos tęstinumą

Puikiai išmanome teisinio reglamento reikalavimus, padedame jų laikytis ir išvengti prastovų; atstovaujame įmones priežiūros institucijų patikrinimų metu.

Padedame įžengti į tarptautines rinkas

Teikiame fumigacijos ir terminio apdorojimo karščiu paslaugas ir išduodame sertifikatus saugiam prekių eksportui į visas pasaulio šalis.

Padedame įgyvendinti tvaraus verslo principus

Taikome veiksmingus ir ekologiškus kenkėjų kontrolės metodus, kurie atitinka socialiai atsakingo verslo koncepciją.

Sprendžiame visas kenkėjų problemas

Daugiau nei 15 metų PELIAS ekspertai padeda kovoti su įvairias kenkėjais visoje Lietuvoje. Klientų pasitikėjimą pelnėme teikdami individualiai pritaikytas, aukštos kokybės paslaugas, kurios padeda maksimaliai užkirsti kelią kenkėjų keliamai rizikai.

Graužikai
Skraidantys vabzdžiai
Ropojantys vabzdžiai
Laukiniai paukščiai
Kurmiai
Medienos kenkėjai
Grūdų kenkėjai
Karantininiai kenkėjai
Klientai

Klientų atsiliepimai

Rinkitės patikimą kenkėjų kontrolės partnerį

PELIAS ekspertų ilgametė patirtis, moderni įranga ir taikomi veiksmingi metodai užtikrina operatyvų, visų kenkėjų keliamų problemų, sprendimą bei garantuoja saugią jūsų verslo ir namų aplinką. Susisiekite dėl nemokamos pirminės konsultacijos.

Susisiekti
DekoracijaDekoracija

Jūsų prekių krepšelis tuščias

Žiūrėti visą inventorių