Balti mere sadamate teenindamine Tasuta konsultatsioon (+370) 699 15651

Merefumigatsioon

Fumigeerimise teenused laevadele Balti riikides

PELIAS on uhkusega osutanud juba aastaid fumigeerimise teenuseid klientidele paljudes sadamates Eestis, Lätis ja Leedus. Me järgime rangelt International Maritime Organization-i (IMO) poolt kehtestatud turvalisusnõudeid ning muid asjakohaseid eeskirju ja regulatsioone, mille on kehtestanud sealhulgas Gafta Trade Assurance Scheme ja International Maritime Fumigation Organization.

Fumigeerimine toimub kas enne või pärast kauba laadimist. Siiski paljud lastisaatjad ja prahtijad eelistavad transpordiaegset fumigeerimist, sest see vähendab sadamas viibimise aega.

Ei ole kahte ühtesugust tööd – PELIAS pakub erinevaid fumigeerimise teenuseid. Pole vahet, kas laev on sadamas ja ootab sihtkohta saatmist või see juba sõidab merel – me saame teile pakkuda:

  • Laeva tühjade lastiruumide fumigeerimist
  • Laeva lastiruumis asuvate kaupade fumigeerimist
  • Transpordiaegset fumigeerimist (sadamast sadamasse teenused)

Kui meie kogenud meeskond saabub pardale, siis me selgitame teile põhjalikult kauba ja lastiruumi fumigeerimise protsessi ja selleks vajalikke meetmeid. Pole vahet, kas tegemist on sadamas asetleidva fumigeerimisega või sellisega, mis toimub transpordi ajal merel – kapten ja laevapere saab meie poolt täieliku informatsiooni kogu protsessi kohta. Olles vastutustundlik ja kliendile-orienteeritud ettevõte, anname oma teenuste kohta ka kirjalikud detailid, sealhulgas ohutusnõuded ja üksikasjalikud juhised fumigeerimise läbiviimise kohta.

PELIAS viib läbi fumigeerimist ka igat tüüpi puistlastilaevadel.

marine fumigation

GAFTA poolt heakskiidetud fumigeerijana ja olles IMFO liige, me vastame kehtivatele suunistele ja soovitustele.

Sinu „alati valmis“ teenuseosutaja Balti riikides

Meie meeskond koosneb kõrgetasemelise ettevalmistusega ekspertidest, kes on pühendunud turvaliselt ja efektiivselt läbi viima professionaalseid fumigeerimise teenuseid. Võta meiega ühendust ja saa rohkem teada, kuidas saame teile fumigeerimist osutada.

VÕTA ÜHENDUST
DekoracijaDekoracija

Lastiruumide fumigeerimine

Enne, kui põllumajandustooted või muu kaup laetakse lastiruumi, on vajadusel lihtne läbi viia fumigeerimine – sellise nõude on kehtestanud ka paljud laevandusettevõtted. PELIASE ekspertmeeskond viib läbi põhjaliku inspektsiooni, teostab vajalikud ULD-testid ning kindlustab, et lastiruum ei hakkaks fumigeerimise käigus lekkima.

marine fumigation

Kõige sagedamini kasutatakse lastiruumide fumigeerimisel kemikaali tableti/graanuli kujul. Kui fumigant puutub kokku õhuniiskusega, siis toimub rektsioon, mille käigus vallandub lastiruumise kõikjale leviv gaas. Kõige sagedamini kasutatakse selleks fosfiid-gaasi.

Meie teenuste järgselt klient saab PELIASELT sertifikaadi, mis tõendab, et vajalikud teenused on läbi viidud. See dokumentatsioon on laevandusettevõtetele vajalik tõendamaks, et kaup on ladustatud kahjurivabasse lasturuumi.

Kaupade fumigeerimine sadamates

Kaupasid saadetakse sageli ka merekonteinerites, kuid enne nende transportimist peavad nad läbima fumigeerimise ja ventileerimise. Seda protsessi me alustame inspektsiooniga, mis annab meile infot selle kohta, milline on õige fumigeerimise meetod, maht ja kemikaali mõjuaeg.

marine fumigation

Me kindlustame, et lekkimisohtlikud kohad on hermeetiliselt suletud ja gaas toimib minimaalselt vajaliku toimeaja jooksul. Teostame kemikaalimõõtmisi gaasitaseme määramiseks ja teeme protsessis vajalikke kohandusi. Kui me oleme kindaks teinud, et fumigeerimine oli edukas, siis me eemaldame kile ja/või presendi ning täielikult ventileerime töödeldud piirkonnad.

Transpordiaegsed fumigeerimise teenused puistlastilaevadel (sadamast-sadamasse teenus)

Mõnikord on vajalik fumigeerimise protsessi teostamine transpordi ajal – seda nimetatakse ka sadamast-sadamasse fumigatsiooniks. Protsess algab laadimise sadamas, kus kaubale lisatakse fosfiidi, mis on aktiivne kindlaksmääratud ajal. Saabumisel sihtpunkti meie professionaalid viivad läbi degaseerimise protsessi. Sõidu ajal monitoorib kogu protsessi kvalifitseeritud spetsialist pardal.

Suurim transpordiaegse merefumigeerimise kasu seisneb selles, et laeva väljumisel ei teki viivitusi.

PELIASE transpordiaegne fumigeerimine sisaldab järgnevat:

  • Algne inspektsioon
  • Fumigandi paigaldamine kaubale sadamas seismise ajal
  • Degaseerimise teostamine sihtkohas

Sadamast-sadamasse teenuste kasulikkus

Et teenindada kõiki meie kliente, PELIAS pakub sadamast-sadamasse teenuseid, mis annavad kliendile järgnevaid hüvesid:

  • Hoiab ära tühiseisu aega
  • Hoiab ära kulusid, mis on seotud tühiseisu ja topelt fumigeerimisega
  • Annab täieliku kontrolli fumigeerimise protsessi üle
  • Tõstab merefumigeerimise ohutust ja efektiivsust

Fosfiini kasutamise meetodid

Transpordiaegse merefumigeerimise protsess ja protseduurid

Sadamas läbiviidava ja transpordiaegse fumigeerimise võrdlus

Vähendage kaubaveo kulusid ja riske meie merefumigeerimise teenuse kaudu. Lihtsalt helistage meile (+370) 699 15651 või täitke kontaktvorm ning vabastage oma kaubad ja ruumid ebameeldivatest kahjuritest.

VÕTA ÜHENDUST
fumigation

Fumigeerimise teenused, mis vähendavad riske ja kulusid – PELIAS on ekspert, keda te vajate. Seega helistage meile telefonil (+370) 699 15651 või täitke kontaktvorm ja leppige kokku konsultatsioon.

Fumigeerimine gaasiringluse süsteemiga

Kauba sügavus määrab kindlaks gaasi mõju all seismiseks vajaliku aja. Näiteks, 6 meetrit sügavust vajab tavaliselt 4 päeva gaasi mõju all seismist, samas kui kauba sügavus 12 kuni 20 meetrit võtab aega kuni 9 päeva. Gaasiringluse süsteem tagab, et gaasi vallandumine on piisav.

PELIAS kindlustab, et fumigandi laialijagamine on ühtlane läbi ringlusventilaatori. Ilma ringlussüsteemita gaas võib ladustuda ruumi ülaosasse, mõnikord lausa ohtlikul tasemel. Sellepärast on meile oluline, et ringlussüsteem on alati töökorras.

PELIAS: fumigeerimise ekspertteenused Klaipeda, Liepaja, Ventspilsi, Riia, Tallinna, Pärnu, Muuga ja Sillamäe sadamates

Meie eesmärk PELIASES on rõhutada oma klientidele, et me oleme pädev fumigeerimise ettevõte ning te võite olla 100% kindel, et meie teenused vastavad kõikidele teie vajadustele. Meil on kõrged standardid ohutuse ja nõuetele vastavuse osas, seetõttu oleme me alati vastavuses rahvusvaheliste regulatsioonidega.

Lisainformatsiooniks, kuidas me saame pakkuda teile vajalikke fumigeerimise teenuseid, võtke meie ekspertidega ühendust.

PELIAS kenkėjų kontrolės ekspertai teikiantys visų rūšių graužikų naikinimo paslaugas Lietuvoje
Client reviews

Meie tollitegevuse ülevaated

Partnerid

vQm
upl
unichem
thermonox
thermo-bug
pelgar
mabi
gloria
Aldef Global
pelsis
vQm
upl
unichem
thermonox
thermo-bug
pelgar
mabi
gloria
Aldef Global
pelsis
vQm
upl
unichem
thermonox
thermo-bug
pelgar
mabi
gloria
Aldef Global
pelsis

Vali ”kõik ühest kohast” lahendus kahjuritõrjeks ja fumigeerimiseks

Rohkem kui 15. aastase kogemusega suudame osutada kõiki kahjuritõrje teenuseid, mida meie kliendid vajavad alates esialgsest inspektsioonist kuni fumigandi või kuumtöötlemise protsessi valimiseni, gaasi kontsentratsiooni kontrollimisest ventilatsiooni/degaseerimise teenuseni. PELIAS pakub terviklikku lähenemist. Võta meiega ühendust ja lepime kokku tasuta konsultatsiooni.

VÕTA ÜHENDUST
DekoracijaDekoracija