Balti mere sadamate teenindamine Tasuta konsultatsioon (+370) 699 15651

Ventileerimine & degaseerimine

Fumigeerimisjärgse kontrolli ja ventileerimise teenused Balti riikides

Üks väga oluline osa fumigeerimise protsessist on ventileerimine ja degaseerimine. Fumigeerimise teenuseosutajat valides peaks veenduma, et teenuseosutajal on vajalik kvalifikatsioon, töövahendid ja -tehnikad, et läbi viia mistahes laeva, konteineri või kaupade ventileerimist ja degaseerimist.

PELIAS on litsentseeritud, sertifitseeritud, kvalifitseeritud ja kindlustuskaitset omav fumigeerimise, ventileerimise ning degaseerimise professionaal, kes teenindab teid Balti riikides.

Osana degaseerimise teenusest meie järelevalve teostajad kontrollivad degaseerimise protsessi ning märgivad selle kohta kuupäeva, aja ja kestuse. Järelevalve sisaldab endas ka fumigandi kontsentratsiooni kontrolli, mis annab infot selle kohta, kas oleks vaja läbi viia täiendav ventileerimine. Lõpetuseks anname täieliku protsessi dokumentatsiooni ametliku sertifikaadi kujul.

Sihtkohta jõudes kvalifitseeritud operaator teostab fumigeerimisjärgse puhastuse, mis on vajalik ohutuks mahalaadimiseks ning mille käigus kinnitatakse üle ka merefumigeerimise tõhusus.

Tavaliselt sisaldab fumigeerimise lõpetamine alljärgnevaid tegevusi:

 • Kauba degaseerimine (passiivne või sundventilatsioon)
 • Kontsentratsiooni määramine (instrumendiga)
 • Jääkmaterjalide eemaldamine
 • Sertifikaadi väljastamine (Fumigation Clearance Certificate või Gas Free Certificate)

Juhul kui sihtriigi reeglid ei luba sihtsadamas teostada degaseerimise protsessi, siis PELIAS teostab degaseerimise ja selle efektiivsuse määramise transiitsadamas.

IMFO liikmena suudab PELIAS pakkuda täielikku teenust üle maailma mistahes alguspunktist sihtpunktini. Meil on võimalik laeva saabumisel vastu võtta enamikes sadamates, kontrollida gaasi taset, ning teostada ventileerimise protsess enne laadimistööde algust.

Enam kui 15 aasta jooksul PELIAS on saavutanud maine teenusepakkujast, kes suudab teostada kliendi vajadustest lähtuvaid fumigeerimise, ventileerimise ja degaseerimise teenuseid. Meie kliendid on rahul sellega, et meie gaasi monitoorimise ja degaseerimise teenuste osutamine sellisel kujul ennetab hilinemisi ja võimalikke lisakulusid.

fumigation clearance ventilation

GAFTA poolt heakskiidetud fumigeerijana ja olles IMFO liige, me vastame kehtivatele suunistele ja soovitustele.

PELIAS on pädev fumigeerimise ja degaseerimise teenuseosutaja Balti riikides

Oleme litsentseeritud ning teadlikud kõikidest rahvusvahelistest reeglitest ja õigusaktidest meretranspordi sektori kohta. See võimaldab meil vältida fumigeerimisega seotud riske ja lisakulusid.

VÕTA ÜHENDUST
DekoracijaDekoracija

Kaubakonteinerite ventileerimine ja degaseerimine

Toksilised gaasid konteinerites võivad alguse saada kaubast endast või selle pakkematerjalist. Mõnikord lisatakse konteineritesse spetsiaalselt aineid kauba säilitamiseks või kahjurite tõrjeks. Mitte-degaseeritud konteineri avamine või selle sisse minemine võib olla tõsine risk tervisele – siinkohal ongi abi degaseerimise teenusest.

fumigacija

Gafta, mis on rahvusvahelist kaubavahetust soodustav organisatsioon, kohaselt degaseerimine on: „protsess kokkupuuteperioodi lõpus, pärast fumigeerimise kaitsekesta eemaldamist, kui fumigandi gaas desorbeerub ja hajub välja fumigeeritud tootest“.

Alati on kehtestatud kohalikud reeglid ja nõuded, mis erinevad sadamast sadamasse. PELIAS on alati selliste reeglitega kursis, et pakkuda ohutut degaseerimist. Järgime ka rahvusvahelisi regulatsioone gaasi turvalisuse osas (TLV 0,1 – 0,3 ppm) ning monitoorime seda fumigandi kasutamise järgselt töötsoonis. Kui saavutame ohutu taseme, siis laadimistööd võivad kohe alata.

PELIASE fookuses on degaseerimise protsessi ajal ja ka pärast seda, vältida hilinemisi ning hoida kulud võimalikult madalal.

Fumigeerimise protsessi käigus võivad vallanduda lenduvaid orgaanilised ühendid, mis jäävad kaubale või lastiruumi ning mida on vaja degaseerimise protsessiga eemaldada.

Pärast õhukindlalt suletud kohtade avamist lenduvaid orgaanilised ühendid eemaldatakse degaseerimisega kasutades ühte järgmistest võimalustest:

 • Loomulik ventilatsioon
  Fumigeeritud kohtade avamisel loomuliku ventilatsiooni käigus vabastatakse lenduvaid orgaanilised ühendid.
 • Mehhaaniline ventilatsioon
  Mehaaniline ventilatsioon algab fumigeeritud kohtade avamisega, misjärel paigaldatakse spetsiaalne mehaaniline ventilatsioon ning fumigeeritud kohta sisestatakse puhas õhk. See meetod vabastab lenduvaid orgaanilised ühendid kiiremini ja võimaldub seejärel kaupa kiiresti maha laadima hakata.
 • Sundventilatsioon
  Aktiivne ja mehaaniline meetod, milles gaasid tõmmatakse fumieeritud kohast välja ja asendatakse puhta õhuga spetsiaalse masina abil. See on eelistatud meetod klientide poolt, kes soovivad kauba laadimisprotsessiga alustada väga kiiresti.

Kauba, lastiruumi või konteinerite degaseerimiseks kuluv aeg sõltub mitmest faktorist, sealhulgas fumigeeritud kohtade suurusest, kaupade paigutamise viisist, atmosfääritingimustest (kliima), konteineri täituvusest, aga ka valitud fumigandi tüübist ja selle kontsentratsioonist.

PELIAS kasutab alati sellist meetodit, mis sobib kliendi vajadustega konkreetses olukorras. Oma degaseerimise meetodiga me aitame kliendil vältida hilinemisi ja lisakulusid.

Vali oma partneriks PELIAS ja me korraldame kõik teie fumigeerimise ja degaseerimise/ventileerimise vajadused. Võta meiega ühendust telefonil (+370) 699 15651 või täida juba tän kontaktvorm. Hoiame teid ajakavas ja nõuetele vastavuses.

VÕTA ÜHENDUST
fumigation clearance ventilation

Vähendage oma riske ja olge vastavuses nõuetega valides koostööpartneriks PELIAS. Võtke meiega ühendust telefonil (+370) 699 15651 või täitke kontaktvorm juba täna.

Sertifikaadid (Gas Free Certificate või Fumigation Clearance Certificate)

PELIAS väljastab degaseerimise protsessi lõpus vastava sertifikaadi (Fumigation Clearance Certificate või Gas Free Certificate). Tavaliselt see väljastatakse enne sihtpunkti saabumist, mistõttu on teil olemas sertifikaat selle kohta, et fumigandi tase on sihtpunktis ohutul tasemel. Seetõttu võib meeskond saabumisel koheselt laadimistöid alustada.

PELIAS võtab ventileerimise otsustamisel arvesse alljärgnevaid asjaolusid:

 • Fumigandi kontsentratsioon suletud ruumis
 • Fumigandi kohta käivad ventileerimise nõuded
 • Suletud koha, kus toimus fumigeerimine, maht
 • Ilmastikuolud, sealhulgas temperatuur, õhuniiskus, tuulekiirus ja -suund
 • Elamute lähedus, kus elavad inimesed

Pärast eeltoodud faktoritega arvestamist võib degaseerimise protsessi lõpuni viia ning jääkained eemaldada. Sertifikaat tõendab sadamavaldajale nõuetele vastavust.

Kvalifitseeritud gaasieemaldamise teenuseosutaja Klaipeda, Liepaja, Ventspilsi, Riia, Tallinna, Pärnu, Muuga ja Sillamäe sadamates

Fumigeerimise protsessiga kaasneb palju riske, mis võivad mõjutada meretranspordi aluseid ja igat tüüpi konteinereid. Et vähendada kaubavahetusega seotud osapoolte riske, on PELIASE töötajad litsentseeritud professionaalid, kes omavad vastavat väljaõpet ning kogemusi fumigeerimise ja degaseerimise teenustes.

PELIAS on pädev teenuseosutaja, kuna omab teadmisi kõikidest kehtivatest nõuetest ja regulatsioonidest. Uuri rohkem meie teenuste ja võimaluste kohta teie abistamisel, helista meile telefonil (+370) 699 15651 või täida kontaktvorm.

PELIAS kenkėjų kontrolės ekspertai teikiantys visų rūšių graužikų naikinimo paslaugas Lietuvoje
Client reviews

Meie tollitegevuse ülevaated

Partnerid

vQm
upl
unichem
thermonox
thermo-bug
pelgar
mabi
gloria
Aldef Global
pelsis
vQm
upl
unichem
thermonox
thermo-bug
pelgar
mabi
gloria
Aldef Global
pelsis
vQm
upl
unichem
thermonox
thermo-bug
pelgar
mabi
gloria
Aldef Global
pelsis

Vali ”kõik ühest kohast” lahendus kahjuritõrjeks ja fumigeerimiseks

Rohkem kui 15. aastase kogemusega suudame osutada kõiki kahjuritõrje teenuseid, mida meie kliendid vajavad alates esialgsest inspektsioonist kuni fumigandi või kuumtöötlemise protsessi valimiseni, gaasi kontsentratsiooni kontrollimisest ventilatsiooni/degaseerimise teenuseni. PELIAS pakub terviklikku lähenemist. Võta meiega ühendust ja lepime kokku tasuta konsultatsiooni.

VÕTA ÜHENDUST
DekoracijaDekoracija