Balti mere sadamate teenindamine Tasuta konsultatsioon (+370) 699 15651

Fumigatsioon

Terviklikud kauba fumigeerimise teenused Balti riikides

PELIAS viib läbi fumigeerimise teenuseid kooskõlas turvameetmetega, mis on kinnitatud järgnevate organisatsioonide poolt: International Maritime Organization (IMO), Gafta Trade Assurance Scheme (GTAS) ja International Maritime Fumigation Organization-i (IMFO).

Fumigatsioon on protsess, milles laadimisruumi või -sektsiooni vabastatakse mürgised gaasid (pestitsiidid) eesmärgiga kõrvaldada või vältida nakatumist putukate või muude kahjuritega, mis võivad põhjustada kauba kahjustumist.

PELIASES meie kliendid loodavad meie teenuste peale kahjude ennetamisel, mille võivad põhjustada üldlevinud kahjurid. Töötades sadamates ja logistikakeskustes meie fumigeerimise teenused keskenduvad eelkõige kaubakonteinerite ja merelaevade töötlemisele alumiinium fosfiidiga – see on üks kõige rohkem kasutatav pestitsiid. Peame kinni kõikidest siseriiklikest ja rahvusvahelistest regulatsioonidest, mis reguleerivad fumigeerimise teenuseid ning oleme pühendunud kliendirahulolu saavutamisele läbi kvaliteetse lõpptulemuse.

Meie fumigeerimise teenused Eestis, Lätis ja Leedus sisaldavad järgmist:

  • Ladustatud kaupade fumigeerimine
  • Kaupade fumigeerimine, mis on ladustatud laevadele, konteineritesse, vagunitesse või veokitele
  • Sadamas oleva kauba fumigeerimine (enne vedu)
  • Laeva tühjade lastiruumide fumigeerimine
  • Fumigeerimine veo ajal (transpordiaegne)
  • Fumigeerimine kasutades gaasitagastus süsteemi
  • Väljastame fumigeerimise kohta sertifikaate

Meie eksperdid saavad vajalikud fumigeerimise tegevused läbi viia ekspordi- või impordipunktides. Ekspordi puhul võime väljastada ka sertifikaadi vajalike saatmiseelsete garantiini-tegevuste kohta, mis on kehtestatud lähtuvalt sihtpunktist.

Vastavad tooted ekspordiks ja impordiks on tavaliselt: kuivatatud puuviljad, riis, teravili, nisu, kakao-oad, kohvioad, mais, pähklid, loomasööt ning toiduks mittekasutatavad tooted nagu näiteks puit, langetatud puud, kuivatatud taimed ja lilled, suled, nahktooted, tubakas, paber, puuvill, vill ja rõivad. Oleme varustatud töötlemaks nii tervet lasti konteinereid kui ka lahtist kaubalasti.

Meie koolitatud tehnikud on kogemustega igat tüüpi fosfiiniga fumigeerimisel ning on valmis läbi viima nii suuremahulisi kui ka väikeseid fumigeerimistöid koheselt ja professionaalselt.

grudiniu produktu apsauga fumiguojant

GAFTA poolt heakskiidetud fumigeerijana ja olles IMFO liige, me vastame kehtivatele suunistele ja soovitustele.

Oleme professionaalne ja usaldusväärne partner teie fumigeerimise vajaduste jaoks

Teie fumigeerimise vajaduste jaoks pakume tõestatud ja turvalisi meetodeid, kasutame kaasaegseid töövahendeid ning efektiivseid lahendusi. Võta PELIASEGA ühendust ja lepime kokku tasuta konsultatsiooni.

VÕTA ÜHENDUST
DekoracijaDekoracija

Laohoone ja silo fumigatsioon

Laohoone fumigeerimise protsess algab kohtade inspekteerimisega, kus soovitakse fumigatsiooni läbi viia – see annab meile informatsiooni, mida on vaja, et kindlaks määrata tööks vajalik kemikaali liik ja kogus. Lisaks saame teada, kui palju aega on vaja tööde läbiviimiseks.

fumigacija

Fumigeerimise protsess viiakse läbi kuivas laohoones, kus kaubad on tõstetud kaubaalustele. Kaup kaetakse kile või presendiga ning kemikaal jaotatakse ühtlaselt üle kaupade.

Kemikaal töötab kindlalt suletud keskkonnas kolm kuni seitse päeva. Regulaarsete mõõtmistega kindlustatakse, et gaasi on õiges koguses. Mõnikord tuleb kemikaali kasutada ka kauem kui kolme- kuni seitsmepäevane periood lähtuvalt kauba saastumise tasemest, kahjurite tüübist, niiskusest, ümbritsevast keskkonnast või toote temperatuurist.

Silo fumigeerimise protsessis kasutatakse gaasi asemel graanuleid, mis on valmistatud spetsiaalsetest fumigeerimise kemikaalidest. Graanulid paigaldatakse kaubale ning need läbivad keemilise reaktsiooni, jäägid eemaldatakse.

Klientidele, kes teavad ette, et nad saavad saastunud kauba, pakume fumigeerimise teenust silosse paigaldamise ajal. Kui kaup on juba silos, siis me pakume fumigeerimist ajal, kui kaup tõstetakse ümber saastunud silost tühja silosse.

Kaubakonteineri fumigatsioon

Kaubakonteineri fumigeerimise protsess erineb teistest, sest protsess algab tavaliselt sadama laadimiskohas, kus koheselt suletud konteinerisse hajutatakse fumigeerimise kemikaalid. Hermeetikud ja kemikaali jäägid eemaldatakse, kui kaubakonteiner jõuab sihtkohta.

container fumigation

Konteineritele, mida ei transpordita ja mis jäävad ladustamiskohale paigale, me paigaldame märgistused, millel on fumigeerimise kuupäev, kasutatud fumigandi nimetus ja protsessi lõppkuupäev.

Laeva fumigatsioon

Laeva fumigeerimise meetod oleneb kliendi vajadusest. PELIAS on paindlik pakkumaks kliendile kohandatud fumigeerimise teenuseid:

Tühja lastiruumi fumigatsioon

Enne tühja lastiruumi fumigeerimist tehakse tavaline inspektsioon, mis sisaldab tühja lastiruumi testimist enne kauba ladustamist. Inspektsiooni käigus tehakse kindlaks, millised osad on gaasikindlad ning milliseid saab gaasikindlaks muuta. Sellised testimised on tihti nõutavad laevaettevõtete poolt oma laevade ettevalmistamisel põllumajandustoodete vedamiseks.

Kui me oleme teinud kindlaks, et lastiruum on gaasikindel, siis järgnevalt viime läbi viimase inspektsiooni ning fumigeerimise protsessi. Meie protsess sisaldab kõikide asjaomaste osapoolte teavitamist kasutatavast fumigandist, selle kogusest ja kasutusajast.

Fumigatsioon sadamas

Transpordiaegne fumigeerimine

Vähenda riske, mis on seotud kauba ja laevade fumigeerimisega ning võta meie ekspertidega ühendust telefonil (+370) 699 15651. Võite täita ka meie online-vormi ja me võtame teiega kiiresti ühendust.

VÕTA ÜHENDUST
ship fumigation

Maksimeeri väärtust ja vahenda riske valides parimad fumigeerimise eksperdid, kes teenindavad Eesti, Läti, Leedu ja kõiki Balti mere sadamaid. Võta meiega ühendust ja lepi kokku tasuta konsultatsioon.

Sertifikaadid fumigatsiooni kohta

Sertifikaat fumigeerimise kohta, nimetatud ka fumigandi luba, on dokument, millel on kirjas laeval või kaubal kasutatud fumigeerimise teenused ja kohad. Sertifikaat toob detailselt välja fumigandi nimetuse ja osutatud teenuse aspektid.

Sertifikaat fumigeerimise kohta on üks paljudest dokumentidest, mis on seotud meretranspordiga. Teised sellised on näiteks fumigatsiooni-eelne raport, ohutusnõuded, fumigatsiooni plaan, protseduurid hädaolukorra puhuks jne. Sertifikaadi nõuete detailidele tähelepanu pööramine on protsessi oluline aspekt, mis kindlustab, et iga töö oleks tehtud korrektselt.

PELIASEL on aastatepikkune kogemus, mis tähendab, et me teame sadamast-sadamasse fumigeerimise nõudeid ja regulatsioone, mis on seotud gaasijääkidega. Oleme pädev teenuseosutaja fumigeerimise sertifikaatidega tegelemiseks.

Kogemustega fumigeerimise ettevõte, kes teenindab Klaipeda, Liepaja, Ventspilsi, Riia, Tallinna, Pärnu, Muuga ja Sillamäe sadamaid

Tänu meie suurele kogemusele laevade ja nende kauba fumigeerimisel – meie kliendid on rahul meie teenustega. Kasutame ainult kvalifitseeritud töötajaid, kes on läbinud vastavad koolitused ja tõestanud, et nad on väärtuslikud meile ja meie klientidele. Kuna paljud fumigeerimise projektid on komplekssed, siis valides meie eksperdid, pakume teile professionaalsust ja kogemust ning tegeleme ettejuhtuvate väljakutsetega kiiresti ja efektiivselt.

PELIAS suudab pakkuda kliendi vajadustest lähtuvaid lahendusi ning kohaldada spetsiaalseid kliendi poolt esitatavaid nõudeid koos vastavate regulatsioonidega.

Võta meiega ühendust juba täna ja arutame läbi teie fumigeerimise vajadused. Meie eksperdid on valmis teid nõustama kohe praegu, seega helista meile (+370) 699 15651 või täida online-vorm.

PELIAS kenkėjų kontrolės ekspertai teikiantys visų rūšių graužikų naikinimo paslaugas Lietuvoje
Client reviews

Meie tollitegevuse ülevaated

Partnerid

vQm
upl
unichem
thermonox
thermo-bug
pelgar
mabi
gloria
Aldef Global
pelsis
vQm
upl
unichem
thermonox
thermo-bug
pelgar
mabi
gloria
Aldef Global
pelsis
vQm
upl
unichem
thermonox
thermo-bug
pelgar
mabi
gloria
Aldef Global
pelsis

Vali ”kõik ühest kohast” lahendus kahjuritõrjeks ja fumigeerimiseks

Rohkem kui 15. aastase kogemusega suudame osutada kõiki kahjuritõrje teenuseid, mida meie kliendid vajavad alates esialgsest inspektsioonist kuni fumigandi või kuumtöötlemise protsessi valimiseni, gaasi kontsentratsiooni kontrollimisest ventilatsiooni/degaseerimise teenuseni. PELIAS pakub terviklikku lähenemist. Võta meiega ühendust ja lepime kokku tasuta konsultatsiooni.

VÕTA ÜHENDUST
DekoracijaDekoracija