Balti mere sadamate teenindamine Tasuta konsultatsioon (+370) 699 15651

Gaasi mõõtmine

Gaasi mõõtmise teenused Balti riikides

Ohtlike ainete ja hapniku kontsentratsiooni kindlaksmääramine on oluline nõue suletud keskkondades kaupade või toodete transportimisel. PELIASE gaasi mõõtmise eksperdid kindlustavad, et teie kauba gaasi kontsentratsioon vastab rahvusvahelistele regulatsioonidele ning on ohutu töötajatele.

Kui gaas on tugevasti kontsentreeritud mingisse keskkonda, siis see võib kahjustada vara, omada halba keskkonnamõju või olla ohtlik inimese tervisele. PELIASE eksperdid pakuvad teenust, milles tehakse ohtlikud ained kindlaks, leevendatakse ohtlikku olukorda ning kaitstakse inimelu ja kaupa.

Kui inimesed, kes tegelevad kauba käsitlemisega, ei ole teadlikud ohutusnõuetest või kui ei järgita elementaarseid vajalikke protseduure, võivad nad kokku puutuda ohtlike ainetega ning ohustada seeläbi oma tervist ja heaolu.

Oleme pühendunud teile kõrgetasemelise teenuse pakkumisele, sealhulgas:

  • TLV Taseme mõõtmine fumigeeritud kohtade juures
  • Lekete tuvastamine fumigeerimise kambrites
  • Fosfiini kontsentratsiooni mõõtmine fumigeerimise käigus

Meie eksperdid hindavad ja monitoorivad riske, mis on seotud erinevate gaaside ja aurudega kõikjal Eestis, Lätis ja Leedus. Meil on kõrgetasemelised töövahendid juhtivatelt tootjatelt, mis võimaldavad meil kindlaks määrata üle 400 erineva gaasi liigi.

Juhul, kui analüüs tuvastab ohtliku gaasi olemasolu konteineris, siis me teostame vajaliku ventileerimise. Kui kõik ohutusnõuded on täidetud, siis me väljastame vastava sertifikaadi (Gas Free Certificate), mis tähendab, et kauba liigutamine on ohutu.

Peale regulaarse gaasimõõtmise merekonteinerites, on meil ka vajalikud oskused, töövahendid ja -meetodid gaasi mõõtmiseks lastiruumides või laohoonetes. Oleme võimelised pakkuma gaasi mõõtmise teenust seitse päeva nädalas mistahes ajal ning ka vastavalt teie poolt esitatud erinõudmistele.

gas concentration measurement

PELIAS on teie pädev teenuseosutaja gaasi mõõtmise teenustes

PELIAS on pädev kõikideks teie gaasi mõõtmisega seotud vajadusteks. Meie eksperdid on kvalifitseeritud ja kogenud ning kasutavad kõige uuemaid töövahendeid gaasi kontsentratsiooni monitoorimiseks. See tagab teie töötajate ohutuse ning tolliametnike rahulolu. Meie töötajate fookuses on teenuse osutamine, mis ületab teie ootuseid.

VÕTKE ÜHENDUST
DekoracijaDekoracija

Gaasi kontsentratsiooni mõõtmine konteinerites

Merekonteinerid, mis tulevad Euroopavälistest riikidest, tihti sisaldavad ohtlikke aineid, nagu näiteks fumigante või pestitsiide. Mõnikord sisaldavad need sellises kontsentratsioonis gaase, et see on avamisel inimestele ohtlik. Euroopa Liidu seaduste üheks osaks on nõue tagada oma töötajatele ohutu töökeskkond. PELIAS pakub teenuseid, mis on vajalikud konteinerite testimiseks. Kui leitud gaas neis ületab teatud taseme, siis me pakume nende kohtade degaseerimise teenust.

gas in shipping containers measurement

Kui kaup sisaldab toiduaineid, nagu näiteks pähklid, riis või kuivatatud puuviljad (paljude teiste hulgas), tuleb fumigeerimine läbi viia üldjuhul enne transporti, kuid mõnikord saab seda teha ka trenspordi ajal. Fumigeerimine tagab, et kahjurid ja nende munad saavad hävitatud. Muu kaup, mis ei ole toiduainetega seotud, vajab samuti Balti mere sadamates fumigeerimist, kui selles tuvastatakse putukad.

PELIAS kasutab fumigantide tuvastamiseks sonde. Sond lükatakse läbi konteineri uksel oleva tihendi, ühendatakse mõõtmisseadmega ning vastuseks saadakse täpne gaasi tase konteineris.

Erinevate tuvastamistehnikate kombineerimine kogenud töötajatega, võimaldab väga täpset gaasi mõõtmist.

Kui gaas on õigusaktidega lubatud tasemel, siis väljastatakse selle kohta sertifikaat Gas Free Certificate. Kui gaasi tase on liiga kõrge, siis ei saa sertifikaati väljastada enne, kui koht on nõuetekohaselt ventileeritud. Sellel ajal ei tohi ka kaupa maha laadida.

PELIASE fookuses on pakkuda ohutuid ja efektiivseid meetodeid gaasi täpseks mõõtmiseks ning vajadusel viia läbi tegevused lubatud gaasitaseme saavutamiseks.

Miks peab merekonteinertes gaasi mõõtma?

Gaasi mõõtmist on vaja teostada laevameeskonna ohutuse tagamiseks. Läbi aegade on toimunud palju õnnetusi seoses gaasi vallandumisega, mistõttu on ka vastavad regulatsioonid läinud üha rangemaks. Konteinereid peetakse üldiselt „kõrge riskiga“ objektideks.

fumigation clearance ventilation

Teine põhjus gaasi taseme mõõtmiseks on tollieeskirjad, mis nõuavad enne kauba mahalaadimist gaasi mõõtmise läbiviimist. PELIAS on 100% teadlik kõikidest nõuetest ja regulatsioonidest, kuid esmatähtsaks peame siiski teie töötajatele ohutu töökeskkonna tagamist.

Paljud inimesed ei ole teadlikud, et konteinerid võivad sisaldada ohtlikke aineid. Konteineritesse võivad need ained sattuda erinevatel viisidel, näiteks:

  • Fumigeerimine – vastavad ained lisatakse konteinerisse saatjariigis.
  • Leke – aasid satuvad konteinerisse mõne muu kaubaga seotud lekkest.
  • Toote gaasid – ohtlikud gaasid vallanduvad toodetest.
  • Pakendi gaasid – gaasid tekivad pakkimiseks kasutatud materjalist.

Valige partneriks PELIAS ja vähendage riske, mis on seotud gaaside ja funigeerimisega. Meie tagame nõuetele vastavuse ning kindlustame konteinerite ladustamiskohas kõikide ohutuse. Helista meile täna (+370) 699 15651 või täida kontaktvorm.

VÕTKE ÜHENDUST

Kõrgetasemeline gaasi mõõtmise teenus ettevõttelt PELIAS Klaipeda, Liepaja, Ventspilsi, Riia, Tallinna, Pärnu, Muuga ja Sillamäe sadamates

Oleme pühendunud igaühe töökeskkonna ohutumaks tegemisele. Oma spetsiaalsete töövahendite, -tehnikate ja kogenud gaasimõõtmise professionaalidega suudame tagada kauba või keskkonna ohutuse.

Meie kliendile orienteeritud teenused pakuvad kõige efektiivsemat moodust fumigeerimiseks, degaseerimiseks ja gaasitaseme mõõtmiseks.

Võtke ühendust PELIASEGA ja arutame läbi gaasi mõõtmisega seonduva. Helistage meile telefonil (+370) 699 15651 või võtke ühendust kontaktvormi kaudu. Meie tagame, et vastate kehtivatele nõuetele.

PELIAS kenkėjų kontrolės ekspertai teikiantys visų rūšių graužikų naikinimo paslaugas Lietuvoje
Client reviews

Meie tollitegevuse ülevaated

Partnerid

vQm
upl
unichem
thermonox
thermo-bug
pelgar
mabi
gloria
Aldef Global
pelsis
vQm
upl
unichem
thermonox
thermo-bug
pelgar
mabi
gloria
Aldef Global
pelsis
vQm
upl
unichem
thermonox
thermo-bug
pelgar
mabi
gloria
Aldef Global
pelsis

Vali ”kõik ühest kohast” lahendus kahjuritõrjeks ja fumigeerimiseks

Rohkem kui 15. aastase kogemusega suudame osutada kõiki kahjuritõrje teenuseid, mida meie kliendid vajavad alates esialgsest inspektsioonist kuni fumigandi või kuumtöötlemise protsessi valimiseni, gaasi kontsentratsiooni kontrollimisest ventilatsiooni/degaseerimise teenuseni. PELIAS pakub terviklikku lähenemist. Võta meiega ühendust ja lepime kokku tasuta konsultatsiooni.

VÕTA ÜHENDUST
DekoracijaDekoracija